Za nastavnike

ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И НАПРЕДОВАЊУ

Materijali sa seminara na temu predstojećih reformi srednjeg stručnog obrazovanja 24. i 25.11.2014

Tema obuke bile su predstojeće reforme srednjeg stručnog obrazovanja. Teme koje su obrađene na obuci: 
-modernizacija stručnog obrazovanja
-osvrt na inovacije u nastavnim planovima i programima
- identifikacija i odabir nastavnih metoda , materijala za nastavu i učenje u odnosu na ishode
- planiranje nastave zasnovano na ishodima
- ocenjivanje- funkcije, principi, načela, inicijalno, formativno, sumativno
- ocenjivanje zasnovano na ishodima, kvalitet povratne informacije 

Преузми