Запослени


АДМИНИСТРАТИВНО- ФИНАНСИЈСКО ОСОБЉЕ:
 
Редни број Презиме и име Посао који обавља Стручна
спрема
Проценат
радног
времена
1 Миладиновић Весна Секретар 7. 100
2 Димитријевић Александра  Шеф рачуноводства 7. 100
 
 
  ПОМОЋНО- ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ:
 
Редни број Презиме и име Посао који обавља Стручна
спрема
Проценат
радног
времена
1 Спасојевић Бане Ложач 3. 100
2 Милановић Славица Спремачица 1. 100
3 Дакић Стефан Ложач 4. 100
4 Пантић Радмила Спремачица 1. 100
5 Милосављевић Драгана Спремачица 1. 100
6 Живановић Мића Домар 3. 100
7 Марјановић Сања Спремачица 1. 100
8 Радосављевић Сунчица Спремачица 1. 100