ЕкскурзијеПОСЕТЕ И ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА
 Планиране посете ученика
 
Према устаљеном распореду ученици ће посетити:
Сајам  књига, октобар, Београд, сва одељења
Сајам технике, новембар, Нови Сад, Електро и машинска струка
Сајам рачунарства, Београд, сва одељења електротех. рачунара
Сајам аутомобила,  март, Београд, Аутоеханичари, Електро струка, Туристички техничари и Економски техничари
Сајам туризма, хране и пића,  октобар, Нови Сад, Туристички техничари и угоститељи
Сајам туризма, фебруар, Београд, Туристички техничари и угоститељи
Сајам туризма, април, Ниш, Туристички техничари и угоститељи

Једнодневни излети за:                                                                                    
-          манастир Манасију, парк макета, Тт11 и Тт41, током године
-          Ресавска пећина, Лисине, у мају и јуну за Туристичке техничаре, 1.разред/полудневни
-          Посета Врњачкој бањи, Крушевцу и Лазарици, 2. полугодиште за Туристичке техничаре и угоститеље/целодневни
-          Посета Опленцу, Тополи, Аранђеловцу, за Туристичке техничаре и угоститеље /целодневни
-          Посета Великој Плани, цркви Покајница, Радовањском лугу, манастиру Копорин, етно селу „Моравски конаци“ и Природњачком центру у Свилајнцу за Туристичке техничаре и угоститеље/полудневни
-          Посета Авалском торњу и Калемегдану са панорамским разгледањем Београда, новембар, Туристички техничари и угоститељи/целодневни
-          Посета хотелу Ресава и манастиру Манасија, Тт11 и Тт41
-          Посета туристичком комплексу Јагодине, туристички техничари, током године
-          Посета Музеју угљарства у Сењском Руднику, манастиру Раваница и Сисевцу, туристички техничари, током године
-          Посета парку минијатура, Тт11 и Тт4, током године
-          Посета Народној скупштини и НБС и Републичком заводу за статистику, економски техничари, током године
 
 Планиране екскурзије ученика     
 
П Р О Г Р А М    Е К С К У Р З И Ј Е
Екскурзија је факултативна  ваннаставна активност која се остварује ван школе.
Циљ екскурзије је непосредно упознавање појава и односа у природној и друштвеној средини, упознавање културног наслеђа  и привредних достигнућа која су у вези са делатношћу школе.
Задаци екскурзије: су проучавање објеката и феномена у природи; уочавање узрочно-последичних односа у конкретиним природним и друштвеним односима; развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика; упознавање начина живота и рада људи у појединим крајевима; развијање позитивног односа према националним, културним и естетским вредностима, спортским потребама и навикама, позитивним социјалним односима, као и схватање значаја здравља и здравих стилова живота; подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја. Новац за извођење екскурзије обезбеђују родитељи ученика.
 
                          I и II разред
Време реализације: април/ мај 2017. године
Путни правац: Деспотовац - Крушевац  - Ђавоља Варош - Власинско језеро - Врање - Прохор Пчињски - Ниш - Деспотовац
Садржај:
Први дан: Полазак у 6.00 из Деспотовца. Путовање преко Крушевца, Блаца, Куршумлије. Обилазак Ђавоље Вароши а затим наставак путовања до Власинског језера. Смештај у хотелу. Вечера, Ноћење
Други дан: Доручак. Одлазак до Врања, обилазак куће Боре Станковића, Хамама, Пашиног конака. Ручак, Одлазак до манастира Прохор Пчињски. Повратак на Власинско језеро. Вечера. Ноћење.
Трећи дан: Доручак. Слободно време за обилазак језера. Ручак у хотелу. Одлазак за Ниш. Одмор у Нишкој Бањи. Повратак у вечерњим сатима.
III и IV разред
Вођа екскурзије је в.д. директора школе Стевановић Стеван
Време реализације: април/ мај 2017. године
Путни правац: Деспотовац –Будмпешта - Беч - Деспотовац
 
Садржај:
Први дан
Полазак из Деспотовца у 05.00 часова са паркинга испред школе. Путовање преко Суботице и Сегедина. По доласку у Будимпешту, обилазак Пеште. Слободно време за одмор и шетњу. Смештај у хотелу, вечера, ноћење.
        Други дан
Доручак. Након доручка излазак из хотела и полазак за Сент Андреју. По доласку, разгледање вароши на самој обали Дунава, споменик Вуку Караџићу, родна кућа Јакова Игњатовића, Пожаревачке цркве, Трговачког крста, Лазаревог крста, Епархијског двора и музеја СПЦ. Слободно време до повратка у Будимпешту. По доласку, обилазак Будима. Повратак у хотел, вечера, ноћење.
        Трећи дан
Доручак. Након доручка излазак из хотела и одлазак до Кампоне. Обилазак Тропикаријума. Након краћег слободног времена полазак за Беч. По доласку , разгледање града. Слободно време. Вечера. Смештај у хотелу. Ноћење.
         Четврти дан
Доручак. Након доручка обилазак музеја и палате Белведере. Слободно поподне у Пратеру. Вечера у ресторану у граду. Повратак у хотел, Ноћење.
         Пети дан
   Доручак. Након доручка одлазак до дворца Шенбрун. Након обиласка дворца слободно време у башти дворца. Поподне полазак за Србију са доласком у касним вечерњим сатима.
 
Трајање екскурзије: пет дана,
Планирани обухват ученика: 8 одељења, 80-95 ученика
Превоз: аутобусом високе туристичке класе до 5 година старости.
Други услови: плаћање у најмање 8 месечних рата; смештај у хотелима са најмање четири * на бази два полупансиона у  Бечу и два полупансиона у Будимпешти, у хотелу са три* . У  цену морају бити урачунати и трошкови реализације свих садржаја (улазнице за локалитете и објекте према програму, трошкови водича, лекара, осигурање); припадајући број гратиса, организацоне трошкове путовања. Понуда мора да садржи појединачну цену по ученику. Цена треба да буде изражена у динарима, да буде фиксна тј. не може се мењати у току трајања уговора