Распоред школског звонаБрој смена
Настава се одвија у преподневној смени која почиње у 8:00 часова, а седми час се завршава у 14: 05.
             Ритам радног дана
 

Час Почетак часа Крај часа
1. 8:00 8:45
2. 8:50 9:35
3. 10:00 10:45
4. 10:50 11:35
5. 11:40 12:25
6. 12:30 13:15
7. 13.20 14:05
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Долазак дежурног наставника је у 7:30 сати.
Радно време стручног сарадника је од 8:00 до 14:00 сати,
Радно време финансијско- административног особља је од 7:00 до 15:00.
Помоћно особље ради у две смене:
Прва смена: 07.00- 15:00  спремачица, домар и ложач, а ложач у зимском периоду од 05,00 -14,00
Друга смена: 10:00- 18:00 остале спремачице