Адреса и контакт


 

Техничка школа Деспотовац
Ул. Рудничка 1
35213 Деспотовац
ПИБ: 101360809
Мат. бр. 07126905
Жиро рачун: 840-656666-06

Тел. 035/611-668  Директор
Тел/фах:035/ 611 105 Секретар
                       613-705 Рачуноводство

e-mail: [email protected]
www.tehnickaskoladespotovac.nasaskola.rs