Пријем чланова Парлемента ученика код представника локалне самоуправе