Prijava za vakcinaciju

Датум: 15. Januar 2021 16:48 Категорија: 2021


Obavestenje o prijavljivanju za vakcinaciju

Prijava za vakcinaciju


Прочитај

Plan javnih nabavki

Датум: 23. Novembar 2020 11:00 Категорија: 2020

Fajl plan javnih nabavki možete preuzeti ovde 

Прочитај

PROJEKAT "NAJjače protiv nasilja!"

Датум: 07. Oktobar 2020 11:38 Категорија: 2020

PROJEKAT "NAJjače protiv nasilja!" U DESPOTOVCU:
U Tehničkoj školi Despotovac u Despotovcu danas je održano još 5 (pet) radionica na kojima je predstavljen projekat „Najjače protiv nasilja“ , forum teatar i teatar potlačenih.
Učenici su uzimali učešće u promeni toka radnje u scenama koje su edukatori postavljali ispred njih, učili da misle-misleći, da deluju-delujući...Odeljenja koja su danas pratili rad vršnjačkih edukatora su Elektrotehničari računara 1. razred -10 učenika; Automehaničari 3. Razred- 7 učenika, turističkohotelijerski tehničari 2. Razred-11 učenika; turističkohotelijerski tehničari 1. Razred-12 učenika; kuvari –konobari 2. Razred - 9 učenika.
Profesor likovnog je informisan o aktivnostima i nagradnom likovnom konkursu za kalendar NEnasilja za 2021. godinu. Edukatori su predložili direktoru pozivanje medija kako bi obavestili javnost o projektu i planiranim aktivnostima kao i postignutim rezultatima. Profesorima Građanskog vaspitanja je predloženo da na svojim časovim uzmu učešće u realizaciji nagradnog konkursa, afirmaciji pozitivnih vrednosti, tolerancije, saradnje...(Iz izveštaja Marijane Miladinović-Jovanović, školskog pedagoga, mentorke vršnjačke edukacije).

Прочитај

PROJEKAT "NAJjače protiv nasilja!"

Датум: 07. Oktobar 2020 11:30 Категорија: 2020

PROJEKAT "NAJjače protiv nasilja!" U TEHNIČKOJ ŠKOLI U DESPOTOVCU:

Dana 05.10.2020. je u Tehničkoj školi Despotovac u Despotovcu vršnjačke edukatorke Sara i Veronika krenule su sa realizacijom radionica u okviru projekta „Najjače protiv nasilja“. Radi se sa grupama učenika koje su ove nedelje u školi na nastavi. Sve aktivnosti se odvijaju u našoj velikoj sali nove škole.

Edukatorke su predstavile projekat, upoznale učenike sa tehnikom forum teatra i teatra potlačenih, obradile zaleđene slike i pozivale učenike da postanu učesnici aktivnih situacija koje su zaleđenim slikama demonstrirale, razgovarale o mogućim promenama toka nasilnih situacija, osećanjima, odlukama aktera i publike da se uključe, reaguju, pasivno posmatraju, snimaju ... ili upute na medijaciju. Upoznale su učenike dva odeljenja 1. razreda sa pojmom medijatora i medijacije i najavile dalje informisanje na tu temu. Treća radionica je bila kod maturanata. Sa njima su studiozno razgovarale o svim oblicima nasilja u našoj školi, o tome da konflikti rastu, ne nastaju u trenutku i da smo svi odgovorni što nemarno puštamo da se situacije komplikuju i ne pokušavamo da ih rešimo, da akterima pomognemo dok se situacija drastično ne pogorša. Dotakle su teme o mogućoj promeni toka konflikta i to sada sa jedne uzrasne distance, a u odnosu na period kada su bili mlađi, tek došli u srednju školu, pozvale ih na aktivnu saradnju u pripremi performansa sa porukom NEnasilja.

Danas su realizovane tri radionice.(Iz izveštaja Marijane Miladinović Jovanović, školskog pedagoga, supervizorke tima protiv nasilja u ovoj školi).


Прочитај