Запослени


АДМИНИСТРАТИВНО- ФИНАНСИЈСКО ОСОБЉЕ:
 
Редни број Презиме и име Посао који обавља Стручна
спрема
Године
стажа
Проценат
радног
времена
 
1 Миладиновић Весна Секретар 7. 8 100  
2 Димитријевић Александра  Шеф рачуноводства 7. 12 100  
3 Ивановић Слађена Административни радник 7.   80  
 
 
  ПОМОЋНО- ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ:
 
Редни број Презиме и име Посао који обавља Стручна
спрема
Године
стажа
Проценат
радног
времена
1 Спасојевић Бане Ложач 3. 31 100
2 Милановић Славица Спремачица 1. 29 100
3 Дакић Стефан Ложач 4. 0 100
4 Пантић Радмила Спремачица 1. 22 100
5 Милосављевић Драгана Спремачица 1. 12 100
6 Живановић Мића Домар 3. 10 100