Bezbednost na prvom mestu

Датум: 18. Novembar 2017 09:44 Категорија: 2017

Održan opšti roditeljski sastanak. Roditelji informisani o novom zakonu. 

Povodom inicijative Ministarstva prosvete za prevenciju i borbu protiv vršnjačkog nasilja, u Tehničkoj školi Despotovac je 16. 11. sa početkom u 10 časova održan opšti roditeljski sastanak. Sastanak je održan nakon roditeljskih sastanaka po odeljenjima sa sledećim dnevnim redom:
1. Upoznavanje roditelja sa Tehničkom školom, njenim istorijatom i planovima za dalji razvoj
2. Prevencija nasilja, posebni rizici i mere zaštite, kao i reagovanja kada se nasilje desi
3. Novi ZOSOV
4. Razno
Direktor je upoznao prisutne roditelje sa istorijatom škole, zanimanjima i brojem odeljenja, kao i ukupnom brojem učenika i planovima za razvoj škole u narednom periodu. Rečeno je da je škola ušla u projekte rekonstrukcije školske zgrade i izgradnje kotlarnice na bio-masu. Izneti su podaci o opštem uspehu učenika u prvom tromesečju na nivou škole.
Roditelji su upoznati sa dopisom MPNTR i merama koje škola preduzima radi zaštite učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, a u cilju dostizanja nulte tolerancije na nasilje. Pedagog Marijana Miladinović Jovanović govorila je o novom ZOSOV-u, o pravima i obavezama učenika i roditelja i o novčanim kaznama za teže i lakše povrede obaveza. Na sastanku je bila prisutna i Vesna Miladinović, sekretar škole, za eventualna pitanja roditelja i nejasnoće u vezi novog zakona.
Sastanak je protekao u dobroj atmosferi, uz odobravanje, podršku i aplauze roditelja.