PROJEKAT "NAJjače protiv nasilja!"

Датум: 07. Oktobar 2020 11:30 Категорија: 2020

PROJEKAT "NAJjače protiv nasilja!" U TEHNIČKOJ ŠKOLI U DESPOTOVCU:

Dana 05.10.2020. je u Tehničkoj školi Despotovac u Despotovcu vršnjačke edukatorke Sara i Veronika krenule su sa realizacijom radionica u okviru projekta „Najjače protiv nasilja“. Radi se sa grupama učenika koje su ove nedelje u školi na nastavi. Sve aktivnosti se odvijaju u našoj velikoj sali nove škole.

Edukatorke su predstavile projekat, upoznale učenike sa tehnikom forum teatra i teatra potlačenih, obradile zaleđene slike i pozivale učenike da postanu učesnici aktivnih situacija koje su zaleđenim slikama demonstrirale, razgovarale o mogućim promenama toka nasilnih situacija, osećanjima, odlukama aktera i publike da se uključe, reaguju, pasivno posmatraju, snimaju ... ili upute na medijaciju. Upoznale su učenike dva odeljenja 1. razreda sa pojmom medijatora i medijacije i najavile dalje informisanje na tu temu. Treća radionica je bila kod maturanata. Sa njima su studiozno razgovarale o svim oblicima nasilja u našoj školi, o tome da konflikti rastu, ne nastaju u trenutku i da smo svi odgovorni što nemarno puštamo da se situacije komplikuju i ne pokušavamo da ih rešimo, da akterima pomognemo dok se situacija drastično ne pogorša. Dotakle su teme o mogućoj promeni toka konflikta i to sada sa jedne uzrasne distance, a u odnosu na period kada su bili mlađi, tek došli u srednju školu, pozvale ih na aktivnu saradnju u pripremi performansa sa porukom NEnasilja.

Danas su realizovane tri radionice.(Iz izveštaja Marijane Miladinović Jovanović, školskog pedagoga, supervizorke tima protiv nasilja u ovoj školi).