Вест

Ставови и употреба дигиталних технологија у настави у средњој школи

Датум: 17. Jul 2024 10:20 Категорија: 2024

Ставови и употреба дигиталних технологија у настави у средњој школи

(испит за стицање лиценце за директора васпитно – образовне установе)


Прочитај

Недељa сећања и заједништва

Датум: 07. Maj 2024 13:27 Категорија: 2024

У оквиру Недеље сећања и заједништва ученици ће:
 
попунити анкетни упитник о пријатељству на часу Одељенске заједнице;
израдити ликовни и литерарни рад у којима ће изразити своја размишљања и емоције о темама сећања, заједништва... на часовима ликовне културе и српског језика;
током целе недеље у канцеларији педагога организоваће се прикупљање школског прибора и књига за установе које помажу деци;
у организацији угоститељске струке и ОЈР, дарујем ти празнике у четвртак 09.05.2024. биће организована хуманитарна продаја хране, колача итд., а сва средства прикупљена продајом биће усмерена у хуманитарне сврхе.

Прочитај

Bilten takmičenja sa konačnim rezultatima

Датум: 10. Maj 2022 11:40 Категорија: 2022

Tehnička škola Despotovac
XXVI REGIONALNO TEKMIČENJE UČENIKA ELEKTROTEHNIČKIH ŠKOLA SRBIJE


Прочитај

Обавештење за родитеље / друге законске заступнике ученика који уписују средњу школу

Датум: 21. Maj 2021 10:42 Категорија: 2021

Обавештење за родитеље / друге законске заступнике ученика који уписују средњу школу


Портал Моја средња школа представља платформу која Вам омогућава да извршите електронске услуге у вези са пријемним испитом, завршним испитом и уписом у први разред средње школе за школску 2021/2022. годину, за школе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, са изузетком музичких, балетских и специјалних школа.
На порталу Моја средња школа: https://mojasrednjaskola.gov.rs можете проверити све евидентиране податке за конкретног ученика, али и пронаћи све статистичке податке о основним и средњим школама, као и друге информације које могу помоћи у правилном одабиру будуће школе. Сходно Календару уписних активности, на дневном нивоу можете пратити главне актуелности.
Да бисте користили електронске услуге, потребно је да будете ауторизован корисник. Ауторизовани корисник може бити искључиво родитељ или други законски заступник који има одговарајућа права приступа до података о конкретном ученику, путем налога на Порталу Мој есДневник. Односно, уколико имате налог на порталу Мој есДневник или имате налог на Националном порталу за електронску идентификацију eID.gov.rs, којим приступате порталу Мој есДневник, омогућене су следеће електронске услуге:
  1. подношење електронске пријаве за полагање пријемних испита
  2. подношење приговора на резултате завршног испита
  3. подношење електронске листе жеља
  4. подношење електронске пријаве за упис у средњу школу
Налог на есДневнику можете добити од разредног старешине у основној школи, а налог на државном порталу за електронску идентификацију можете сами креирати регистровањем на eID.gov.rs.
Позивамо вас да, у складу са текућом епидемиолошком ситуацијом, а, пре свега, због здравља и безбедности, користите расположиве електронске услуге у вези са процедурама за упис у средњу школу. Свакако, све захтеве ћете моћи и на стари начин да поднесете, непосредно у школи.
 

Прочитај

Међународни дани борбе против вршњачког насиља

Датум: 24. Februar 2021 10:29 Категорија: 2021

На основу дописа МПНТР дана 24.02.2021.
Обележавање Међународног дана борбе против вршњачког насиља, „Дан розих мајица“
„Вршњачком едукацијом против дигиталног насиља“


Водич за родитеље

Заштита деце путем интернета

Прочитај

Prijava za vakcinaciju

Датум: 15. Januar 2021 16:48 Категорија: 2021


Obavestenje o prijavljivanju za vakcinaciju

Prijava za vakcinaciju


Прочитај

Plan javnih nabavki

Датум: 23. Novembar 2020 11:00 Категорија: 2020

Fajl plan javnih nabavki možete preuzeti ovde 

Прочитај

PROJEKAT "NAJjače protiv nasilja!"

Датум: 07. Oktobar 2020 11:38 Категорија: 2020

PROJEKAT "NAJjače protiv nasilja!" U DESPOTOVCU:
U Tehničkoj školi Despotovac u Despotovcu danas je održano još 5 (pet) radionica na kojima je predstavljen projekat „Najjače protiv nasilja“ , forum teatar i teatar potlačenih.
Učenici su uzimali učešće u promeni toka radnje u scenama koje su edukatori postavljali ispred njih, učili da misle-misleći, da deluju-delujući...Odeljenja koja su danas pratili rad vršnjačkih edukatora su Elektrotehničari računara 1. razred -10 učenika; Automehaničari 3. Razred- 7 učenika, turističkohotelijerski tehničari 2. Razred-11 učenika; turističkohotelijerski tehničari 1. Razred-12 učenika; kuvari –konobari 2. Razred - 9 učenika.
Profesor likovnog je informisan o aktivnostima i nagradnom likovnom konkursu za kalendar NEnasilja za 2021. godinu. Edukatori su predložili direktoru pozivanje medija kako bi obavestili javnost o projektu i planiranim aktivnostima kao i postignutim rezultatima. Profesorima Građanskog vaspitanja je predloženo da na svojim časovim uzmu učešće u realizaciji nagradnog konkursa, afirmaciji pozitivnih vrednosti, tolerancije, saradnje...(Iz izveštaja Marijane Miladinović-Jovanović, školskog pedagoga, mentorke vršnjačke edukacije).

Прочитај

PROJEKAT "NAJjače protiv nasilja!"

Датум: 07. Oktobar 2020 11:30 Категорија: 2020

PROJEKAT "NAJjače protiv nasilja!" U TEHNIČKOJ ŠKOLI U DESPOTOVCU:

Dana 05.10.2020. je u Tehničkoj školi Despotovac u Despotovcu vršnjačke edukatorke Sara i Veronika krenule su sa realizacijom radionica u okviru projekta „Najjače protiv nasilja“. Radi se sa grupama učenika koje su ove nedelje u školi na nastavi. Sve aktivnosti se odvijaju u našoj velikoj sali nove škole.

Edukatorke su predstavile projekat, upoznale učenike sa tehnikom forum teatra i teatra potlačenih, obradile zaleđene slike i pozivale učenike da postanu učesnici aktivnih situacija koje su zaleđenim slikama demonstrirale, razgovarale o mogućim promenama toka nasilnih situacija, osećanjima, odlukama aktera i publike da se uključe, reaguju, pasivno posmatraju, snimaju ... ili upute na medijaciju. Upoznale su učenike dva odeljenja 1. razreda sa pojmom medijatora i medijacije i najavile dalje informisanje na tu temu. Treća radionica je bila kod maturanata. Sa njima su studiozno razgovarale o svim oblicima nasilja u našoj školi, o tome da konflikti rastu, ne nastaju u trenutku i da smo svi odgovorni što nemarno puštamo da se situacije komplikuju i ne pokušavamo da ih rešimo, da akterima pomognemo dok se situacija drastično ne pogorša. Dotakle su teme o mogućoj promeni toka konflikta i to sada sa jedne uzrasne distance, a u odnosu na period kada su bili mlađi, tek došli u srednju školu, pozvale ih na aktivnu saradnju u pripremi performansa sa porukom NEnasilja.

Danas su realizovane tri radionice.(Iz izveštaja Marijane Miladinović Jovanović, školskog pedagoga, supervizorke tima protiv nasilja u ovoj školi).


Прочитај

Najjače protiv nasilja

Датум: 24. Septembar 2020 08:29 Категорија: 2020

Projekat "Najjače protiv nasilja" 25.09. формиран тим Техничке школе Деспотовац: Иван Милетић- професор; Александра Сара Миладиновић вршњачки медијатор; Вероника Јовановић, Сашка Коновкин 29.30. 08. 2020. Обучени тимови школа на тренингу у Великој Плани 31.08.2020. Педагог школе и Иван Милетић упознају Наставничко веће са циљевима и задацима пројекта, Постављају на огласну таблу у наставничкој канцеларији активности и теме пројекта 23.09. 2020. Вршњачки медијатори едукатори упознају Ученички парламент са пројектом, активностима, задацима...

Прочитај